Læring gjennom oppdrag

Som en utvidet del av opplæringen starter Jentekodene med utvikling av enkle nettsider og nettapplikajoner. Vi setter to jentekodere sammen med en mentor og gir bedrifter mulighet til å kjøpe oppdrag for gjennomføring. Vi har åpnet for bestilling av oppdrag for gjennomføring.

Hvordan gjennomfører Jentekoderne oppdraget:

Hvilke kunnskaper og ferdigheter trenger jentekoderne for å løse oppdraget?

Jentekoderne vil gjennom reelle oppdrag få en dypere forståelse av hva det vil si å jobbe direkte med et produkt eller tjeneste som skal ut i markedet og hvilke krav et stilles til denne type prosjekter.