Bli jentekoder


Jentekoderne er et nettbasert kurs i koding for jenter med fokus på frontend. Lengden på kurset avhenger av hvor mye forkunnskap du har.

Som hovedregel skal du være klar til å starte som trainee i bedrift etter 12-18 uker.

Etter gjennomført kurs fortsetter du opplæring i bedrift i ett til to år.

Passer det meg? Se kursoversikt