Støtt Jentekoderne


Ta samfunnansvar og invester i egen kompetanse samtidig. Gjennom å støtte Jentekoderne bidrar dere til økt mangfold i teknologi og legger til rette for verdifull læring for egne ansatte.

Dere kan bidra på tre måter: Mentoring, sponsing eller ta inn en jentekoder som trainee.

Vi vil bidra

Ta samfunnsansvar og invester i egen kompetanse

I dag er det kun 17% kvinner som jobber i kodefaget. Det er synd fordi kvinner utgjør halvparten av rekrutteringsgrunnlaget, men også fordi mangfold er en viktig ingrediens i god design.

Det mangler 4000 hoder innen koding i 2019, og tallet øker. Dette behovet kan ikke dekkes kun gjennom høyere utdanning.

Å støtte opplæringen av en jentekoder er ikke bare et viktig bidrag til bransjen og samfunnet, det er også en verdifull investering i bedriftens kompetanse og kultur. De ansatte utvikler seg gjennom å lære bort, og dere får dere tilgang til kvalifisert og motivert arbeidskraft.

Å lære bort er den beste læring

Det sies at du ikke mestrer ikke et fag ordentlig før du har lært det bort til andre. Når dere gir egne ansatte mulighet til å være mentor for en jentekoder, gjør dere ikke bare en god gjerning, men investerer også i bedriftens egen kompetanse.

Etter hvert vil vi tilby et traineeprogram på 6-12 måneder. Å ta imot en jentekoder som trainee krever onboarding og opplæring. Å bruke tid og planlegning på dette bidrar til å skape bevissthet og rutiner omkring hvordan dere tar imot og lærer opp alle ansatte.

Mangfold gir bedre løsninger

Menn mellom 30 og 40 løser best behovene til menn mellom 30 og 40.

Hvis de som designer og utvikler er en homogen gruppe skaper det skjevhet i fokus og forståelse, uansett hvor gode dere er til å gjøre research. Man får bare svar på de spørsmålene man kommer på å stille, og menn er ikke alltid gode nok til å se kvinners behov.

Har du for eksempel hørt om helseappen som glemte å inkludere innhold om menstruasjon? Eller den kunstige intelligensen i en bildetjeneste som kategoriserte svarte kvinner som gorillaer? Dette er ekstreme eksempler, men de forklarer problemet og behovet for mer mangfold.

Mangfold gir mer mangfold

Hvis du skal bygge en mer mangfoldig organisasjon er mangfold den viktigste ingrediensen.

Når det allerede jobber kvinner i den avdelingen eller i den ledelsesgruppen du rekrutterer til, virker det motiverende og inkluderende på andre kvinner.

Rollemodeller gir en viktig signaleffekt, som bidrar til at bedriften får tilgang til mer mangfold og mer talent på alle nivåer i organisasjonen.

"Det er en utfordring å rekruttere kvinner når vi er 20 menn. Vi vil veldig gjerne ansette kvinnelige utviklere, men det blir vanskeligere jo mer vi vokser." Leder i norsk teknologistartup

Lyst til å bidra til mer mangfold i teknologi?

Som bedrift kan dere støtte Jentekoderne på 3 måter:

Vi vil bidra