Vi øker mangfoldet innen teknologi


Det mangler 4000 hoder innen koding i 2019, og tallet øker. Dette behovet kan ikke dekkes kun gjennom høyere utdanning.

Det er kun 17% kvinner som jobber i kodefaget. Det er synd fordi kvinner utgjør halvparten av rekrutteringsgrunnlaget, men også fordi mangfold er en viktig ingrediens i god design.

Jentekoderne bygger bro mellom bedriftenes store behov for utviklere og mennesker som har motivasjon og talent.

Vi holder desverre ikke kurs for tiden.

Vi tilbyr et intensivt kurs i frontend-utvikling. Etter 3-6 måneder er kandidatene klare til å begynne som trainee eller juniorutvikler.

Bli Jentekoder Bidra som bedrift